Διαμονή

servushellas διαμονή

 

Ο νόμος μίσθωσης διακρίνει μεταξύ δύο τύπων μίσθωσης, το κύριο μίσθωμα και την υπομίσθωση. Οι κύριες διαφορές οφείλονται κυρίως στο ποσό του ενοικίου και στην προστασία από την καταγγελία σύμβασης.

Ένα κύριο μίσθωμα υφίσταται στην συμφωνία ενοικίασης μεταξύ του ενδιαφερόμενου και  του ιδιοκτήτη του σπιτιού ή  διαμερίσματος ή του ενοικιαστή όλου του σπιτιού ή ενός μελλοντικού ιδιοκτήτη διαμερίσματος (ο οποίος έχει δηλώσει αίτηση αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη). Μια υπομίσθωση υφίσταται όταν έχει συναφθεί η σύμβαση μίσθωσης μεταξύ του κύριου ενοικιαστή και του ενδιαφερόμενου. Επιπλέον, γίνεται διάκριση μεταξύ μίσθωσης ορισμένου χρόνου και μόνιμης μίσθωσης.

Στην περίπτωση του μισθώματος διαμερισμάτων, πρέπει να τηρείται η ελάχιστη περίοδος τριών ετών κατά την πλήρη και μερική εφαρμογή του νόμου μίσθωσης. Οι μισθώσεις ορισμένου χρόνου μπορούν να παραταθούν γραπτώς, οι οποίες παρατάσεις πρέπει εκ νέου να διαρκούν τουλάχιστον τρία χρόνια. Οι μισθωτές δεν δεσμεύονται από την προβλεπόμενη από το νόμο παράταση τριών ετών. Μπορείς να ακυρώσεις την εκτεταμένη μίσθωση ανά πάσα στιγμή προειδοποιώντας τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

Τι να προσέξεις:

 • Μήπως πρέπει να πληρώσεις κάποια προμήθεια μεσίτη “Maklergebühr” ή “Maklerprovision”;
 • Μήπως πρέπει να πληρώσεις „Ablöse“ ; Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτό. Στην Αυστρία όταν κάποιος προηγούμενος ενοικιαστής αφήνει κάποια υπάρχοντά του στο διαμέρισμα όπως π.χ. έπιπλα, πλυντήριο κτλ. , πρέπει να πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό.
 • Να προσέξεις πόσο υψηλό είναι το ποσό της εγγύησης „Kaution“. Συνήθως είναι το τριπλάσιο του μεικτού ενοικίου.  Το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται μετά το τέλος της μίσθωσης. Εάν υπάρξουν όμως υλικές ζημιές, τότε ο ένοικος έχει το δικαίωμα να κρατήσει ένα μέρος του ποσού ή και ολόκληρο το ποσό.


Ιδιοκτησία

Η αγορές ιδιοκτησιών πρέπει να καταχωρούνται στο κτηματολόγιο, η οποία καταχώρηση γίνεται με τη βοήθεια ενός δικηγόρου ή συμβολαιογράφου. Για τα διάφορα έξοδα του δικηγόρου, φόρων, αμοιβές κτλ. θα πρέπει να υπολογιστεί περίπου το 10% της τιμής αγοράς.

 

Συνεταιριστικές κατοικίες – Genossenschaftswohnungen

Οι “συνεταιριστικές κατοικίες” κατασκευάζονται από κάποια ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών με κοινωφελή σκοπό. Για να νοικιάσει κανείς μια συνεταιριστική κατοικία, είναι απαραίτητο να είναι μέλος του συνεταιρισμού.  Στην αρχή συνήθως προκύπτει ένα είδος οικονομικής συνεισφοράς  „Finanzierungsbeitrag“.

Τα κριτήρια είναι:

 • ελάχιστη ηλικία των 18 (βέβαια για την εγγραφή αρκεί να είναι κανείς 17)
 • να είσαι αυστριακός πολίτης / πολίτης Ε.Ε. / πολίτης Ε.Ο.Χ. / πολίτης εκτός Ε.Ε. που να διαθέτει άδεια διαμονής  / πρόσφυγας σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέυης
 • το διαμέρισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη κατοικία „Zweitwohnsitz“
 • το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος „Nettoeinkommen“ όλων των αφορούμενων πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα στο μέγιστο και στο ελάχιστο όριο.

Τι να κρατάς μαζί σου για να κάνεις τη δήλωση εγγραφής:

  • πιστοποιητικό ιθαγένειας ή διαβατήριο ΕΟΧ / ΕΕ
  • πιστοποιητικό γέννησης
  • κάρτα κοινωνικής Ασφάλισης
  • αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος
  • πιστοποιητικό γάμου (εάν είσαι παντρεμένος/η)

 

​Κοινοτικά διαμερίσματα – Gemeindewohnungen

Είναι συνήθως πιο οικονομικά απ΄ότι τα κανονικά διαμερίσματα. Όμως, η διαδικασία για να μπει κανείς σε ένα κοινοτικό διαμέρισμα είναι ολίγον χρονοβόρα.  Αφότου αποδειχθεί ότι πληρείς τα κριτήρια και γραφτείς, μπαίνεις στη λίστα των υποψηφίων.

Τα κριτήρια είναι:

   • ελάχιστη ηλικία των 17
   • να είσαι αυστριακός πολίτης / πολίτης Ε.Ε. / πολίτης Ε.Ο.Χ. / πολίτης εκτός Ε.Ε. που να διαθέτει άδεια διαμονής  / πρόσφυγας σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενέυης
   • το διαμέρισμα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη κατοικία „Zweitwohnsitz“
   • το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος „Nettoeinkommen“ όλων των αφορούμενων δε πρέπει ξεπερνάει το μέγιστο όριο ανά έτος.
   • Ελάχιστη διάρκεια κύριας διαμονής: ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε κάθε κρατίδιο της Αυστρίας ( π.χ. στη Βιέννη τουλάχιστον δύο έτη)

 

Η συγκατοίκηση (Wohngemeinschaft – WG)

Εναλλακτικές:

1) Υπάρχει η επιλογή όπου ένα άτομο υπογράφει το συμβόλαιο ενοικίασης και τα υπόλοιπα άτομα ζουν στο ίδιο σπίτι ως συγκάτοικοι. Το μειονέκτημα εδώ είναι ότι όταν αυτό το ένα άτομο μετακομίσει, τότε ενδεχομένως να χρειαστεί να μετακομίσουν όλοι, γιατί το συμβόλαιο ενοικίασης δε μπορεί να μεταφερθεί στο όνομα κάποιου συγκάτοικου.

2) Όλοι οι συγκάτοικοι υπογράφουν τη σύμβαση ενοικίασης και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Εάν μετακομίσει κάποιος, δεν επηρεάζονται οι άλλοι.

3) Ο κάθε συγκάτοικος υπογράφει ξεχωριστά σύμβαση ενοικίασης με τον ενοικιαστή.

Ξεχωριστές μισθώσεις συνάπτονται με τον ιδιοκτήτη σχετικά με την αίθουσα που ζουν οι μεμονωμένοι συγκάτοικοι.

 

Για φοιτητές:

Όσοι φοιτητές ψάχνουν στη Βιέννη διαμέρισμα μπορούν μέσω της ιστοσελίδας www.home4students.at “Studentenwohnungsservice GesmbH” (SWS) να υποβάλλουν αίτηση για διαμέρισμα. Τα διαμερίσματα ενοικιάζονται κατά κανόνα για ένα χρόνο. Το συμβόλαιο επεκτείνεται για όσους φοιτητές φέρουν καλές βαθμολογίες στο αντικείμενο τους. Εκτός από την ακαδημαϊκή επιτυχία προαπαιτούνται τα πιστοποιητικά εισοδήματος των γονέων όπως και το προσωπικό εισόδημα του φοιτητή.

Εστίες

Σε όλες τις πανεπιστημιακές πόλεις υφίστανται φοιτητικές εστίες, οι οποίες διαχειρίζονται από διαφόρους οργανισμούς. Η αίτηση για τα δωμάτια στις εστίες πρέπει να γίνεται τουλάχιστον ένα εξάμηνο πριν την έναρξη των σπουδών.

Ιστοσελίδες

για αναζήτηση  δωμάτιου σε φοιτητική εστία:

 

για ενοικίαση και αγορά διαμερισμάτων/σπιτιών:

 

 

Πηγές:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/21/Seite.210250.html