Εγκατάσταση

 

servushellas εγκατάσταση

Τα πρώτα βήματα…

Για να μετακομίσει ένας υπήκοος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στην Αυστρία χρειάζεται 2 πράγματα: να υποβάλλει αίτηση για τη δήλωση κατοικίας του και τη βεβαίωση εγγραφής του.

 

Δήλωση κατοικίας – Meldebestätigung

Οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να επισκεπτεί την Αυστρία και να παραμείνει εώς και 3 μήνες. Αν περάσει αυτό το διάστημα και θέλει να μείνει κι άλλο, δηλ. ως μόνιμος κάτοικος, τότε είναι απαραίτητο να δηλώσει την κατοικία του. Μέσα σε 3 ημέρες πρέπει να εκπληρωθεί η δήλωση κατοικίας στην αρμόδια αρχή (Meldebehörde).

Note: πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστά για κάθε άτομο που διαμένει σε αυτήν.

Ποιο γραφείο είναι υπεύθυνο; Η αίτηση για τη δήλωση κατοικίας μπορεί να καταχωρηθεί στα αρμόδια γραφεία όλης της Αυστρίας, ανεξαρτήτως την τοποθεσία κατοικίας. Στη Βιέννη υπάρχουν πολλαπλά γραφεία και μπορείς να πάς σε όποιο θέλεις.  Οι περισσότεροι συνηθίζουν να πηγαίνουν στο αντίστοιχο γραφείο του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο κατοικούν.

Τι πρέπει να κρατάς μαζί σου: Τη συμπληρωμένη αίτηση, το συμβόλαιο κατοικίας  και το διαβατήριό ή την ταυτότητά σου.

Αν γνωρίζεις γερμανικά μπορείς να κλείσεις ραντεβού online.

Κόστος: Κανένα.

Κατεβάσε δωρεάν το έντυπο αίτησης:  Μeldezettel

 

Bεβαίωση εγγραφής – Anmeldebescheinigung

Όσοι κατάγονται από χώρα του ΕΟΧ ή την Ελβετία και βρίσκονται στην Αυστρία για διάστημα μεγαλύτερο από 3 μήνες, είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής (Anmeldebescheinigung) και αυτό εντός 4 μηνών από τον ερχομό τους. Δεν απαιτείται βίζα.

Μετά την επιτυχή υποβολή αίτησης, θα λάβεις τη βεβαίωση ταχυδρομικώς. Μη ξαφνιαστείς σε περίπτωση καθυστέρησης. Η συγκεκριμένη διαδικασία παίρνει συνήθως βδομάδες εώς και μήνες.

Ποιο γραφείο είναι υπεύθυνο; Οι αρμόδιες αρχές είναι συνήθως οι περιφερειακές (Bezirkshauptmannschaft) ή οι δημοτικές αρχές (Magistrat).  Στη Βιέννη ένα είναι το υπεύθυνο τμήμα του δημοτικού συμβουλίου και αυτό ονομάζεται Magistratsabteilung (ΜΑ) 35, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση Dresdner Straße 93, Block C, 1200 ή στη διεύθυνση Arndstraße 65.

Τι πρέπει να κρατάς μαζί σου:

  •  δελτίο οικονομικών στοιχείων
  • βιβλιαρίο υγείας ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης
  • συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής
  • ταυτότητα ή διαβατήριο
  • δήλωση τόπου διαμονής (Meldezettel)
  • δικαιολογητικά παραμονής:

Εργαζόμενοι/ Εκπαιδευόμενοι: σύμβαση εργασίας ή σύμβαση πρακτικής ή σύμβαση κατάρτισης ή επιβεβαίωση μισθού και, κατά περίπτωση, άδεια εργασίας από το AMS

Φοιτητές: επιβεβαίωση εγγραφής, επιβεβαίωση φοιτησης ή φοιτητική ταυτότητα. Η απόδειξη εισοδήματος όπως η υποτροφία, η δήλωση γονικής μέριμνας και οι δηλώσεις λογαριασμού επιτρέπονται.

Αυτοαπασχολούμενοι: άδεια λειτουργίας επιχείρησης ή επιστολή εξουσιοδότησης του MA 63 και απόδειξη εισοδήματος όπως σύμβαση εργασίας, δηλώσεις αμοιβών, τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων των αποδείξεων ή των δηλώσεων λογαριασμού.

Απλοί πολίτες: περουσιακή κατάσταση (λογαριασμοί ταμιευτηρίου, πληρωμές συντάξεων), απόδειξη του εισοδήματος του οφειλέτη, αν διατίθεται.

Μέλη της οικογένειας που συνοδεύουν εγκατεστημένους πολίτες της ΕΕ και της Ελβετίας: πιστοποιητικό ελευθερίας της κυκλοφορίας από τη σύμβαση εργασίας του ΕΟΧ / ελβετικού πολίτη, βεβαίωση εγγραφής, απόσπασμα ασφαλιστικών στοιχείων ή πιστοποιητικό του AMS ή ληξιαρχική πράξη γάμου/ ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης/ πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

Κόστος: περίπου 55 €

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να υποβάλεις περαιτέρω έγγραφα. Όλα τα έγγραφα που λείπουν μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Προσοχή: Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι στη γερμανική γλώσσα!

​Κατεβάσε δωρεάν το έντυπο της αίτησης:  Anmeldebescheinigung

Επίσης, όποιος παραμένει στην Αυστρία για 5 συνεχή χρόνια,  αποκτά το δικαίωμα έκδοσης του πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής (Bescheinigung des Daueraufenthaltes).

 

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας από την Ελλάδα στην Αυστρία

Όποιος επιθυμεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από την Ελλάδα στην Αυστρία μπορεί να πληροφορηθεί από την εξυπηρετική ιστοσελίδα του Αρτέμη Βογιατζή https://artemiosv.info/tax-residence/.

 

 

 

Πηγές:

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html
https://www.bmeia.gv.at/gr/oeb-athen/reisen-nach-oesterreich/aufenthaltstitel/
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/12/Seite.120810.html https://www.culturalatina.at/de/gesellschaft-politik/item/390-einwanderer-muessen-die%20anmeldebescheinigung-bescheinigung-des-daueraufenthaltes-beantragen