Εργασία

servushellas εργασία 1

AMS (Arbeitermarktservice)

Είναι μια κρατική υπηρεσία σαν τον ΟΑΕΔ. Στηρίζει τους ανέργους είτε με επιδόματα είτε ως διαμεσολαβητής για την εύρεση εργασίας, προσφέρει μετεκπαιδεύσεις και συμβουλές στο θέμα της απασχόλησης κτλ. Η ιστοσελίδα είναι www.ams.at 

 

Αναζήτηση Εργασίας

Εκτός από το ΑΜΣ μπορείς να ψάξεις για θέσεις εργασίας στο ίντερνετ. Ορίστε μερικές από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες:

 

AΚ (Arbeiterkammer)

Αναλαμβάνει τη νομική εκπροσώπηση των συμφερόντων των εργαζομένων, προσφέρει στήριξη σε ζητήματα εργασιακού και κοινωνικού χαρακτήρα, πληροφορεί για τα είδη επιδομάτων, τα δικαιώματα σου, κτλ.